Your Sound Alternative
On Now:
Loading...
 
 
 
 
Playlist Archive
Join us on: YouTube
 
St. Cloud Somali Radio - Listen Live How to Listen
to Somali Radio
How to Listen
to Somali Radio

St. Cloud Somali Radio

Welcome to the Somali Voice of St. Cloud! St. Cloud Somali Radio is an online radio station created by KVSC at St. Cloud State University. Broadcasting 24 hours a day and 7 days a week, St. Cloud Somali Radio will be your source for Somali music, news, discussion, and so much more!

St. Cloud Somali Reediyowga

Ku soo dhawaada codka Somali St. Cloud! St. Cloud Somali Reediyowga waa raadiya laga helo intarneedka waxana sameyay Raadiyahaan KVSC St. Cloud State University. Waxaa kala socon kartaa War faafin 24 sacadood malin walbo iyo 7 malaalmood asbuuci, St. Cloud State Raadiye waa meshaa aad ka heleeyso warka, heesaha somalig, ka wada sheekaysiga iyo wax yaalo kaloo badaan.

Programming

Programming schedules may change.

Qorsheenta nidaamka shaqooyinka waxaa laga yabaa in la badalo.

Monday

5pm- Somali Voices
8pm- Wanaag with Ahmed Ali

Tuesday

5pm- Somali Voices

Wednesday

5pm- Somali Voices

Thursday

5pm- Somali Voices

Friday

2pm- Haji’s Interviews
5pm- Somali Voices

Saturday

11am- Somali Voices

Sunday

11am- Somali Voices

St Cloud State University

Resources

Here are some links to helpful resources in and around St. Cloud.

Halkaan waxaad ka heli kartaa Isku xir ka cawinayo kheyraadka laga helo St. Cloud.